ŠJ Filosofská, Praha 4

Menu na týden od 2. 12. 2022 do 8. 12. 2022

Adresa: Filosofská 3/1166, Praha 4 - Braník
Telefon: 241 494 579, E-mail: nemcova@zsfilosofska.cz
ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA! Vážení rodiče, od 1. 9. 2022 se zvyšují ceny obědů. Žáci 7-10 let 35,--Kč/770,--měsíčně/, žáci 11-14 let 38,--Kč/ 836,--měsíčně/ a 15 let 40,--Kč /880,--Kč měsíčně/. Moc děkuji těm rodičům, kteří posílají nové částky na stravné. Platba stravného 20. 8. 2022 - 20.5. 2023 /pro nový školní rok/. Poslední platba stravného je vždy v květnu /prosím, neposílejte mi peníze v červnu a v červenci/. Prosím, ihned nahlásit emailem, případnou změnu čísla účtu. Předem Vám moc děkuji a přeji krásné léto. B. Němcová - vedoucí ŠJ
Vytisknout jídelníček Přihlásit pro objednávku