ŠJ Filosofská, Praha 4

Menu na týden od 26. 1. 2022 do 1. 2. 2022

Adresa: Filosofská 3/1166, Praha 4 - Braník
Telefon: 241 494 579, E-mail: nemcova@zsfilosofska.cz
ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA! Vážení rodiče, od 1. 4. 2021 se zvyšují ceny obědů.Žáci 7-10 let 30,--Kč, žáci 11-14 let 33,--Kč a 15 let 35,--Kč. Moc Vás prosím, plaťte dětem stravné včas. Od 20.8. 2021 - 20.5. 2022, posílejte správně ceny stravného, dle změny od 1. 4. 2021. Předem Vám děkuji a přeji poklidný školní rok. Moc děkuji rodičům, kteří platí svým dětem stravné včas. B. Němcová-vedoucí ŠJ
Vytisknout jídelníček Přihlásit pro objednávku