Základní škola Praha - Kbely

Menu na týden od 19. 9. 2019 do 25. 9. 2019

Adresa: Albrechtická 732/1, Praha Kbely
Telefon: 286 857 566, E-mail:
Při platbě používejte jako variabilní symbol evidenční číslo z Bakalářů. Číslo zobrazené u strávníka je pořadové číslo. Platba s tímto variabilním symbolem nebude automaticky spárována.
Vytisknout jídelníček