ZŠ Dolní Bousov

Menu na týden od 28. 6. 2017 do 4. 7. 2017

Adresa: Školní 74, Dolní Bousov
Telefon: 778 061 730, E-mail: jidelnadb@zsdb.cz
30.6.2017 bude výdej obědů od 09:30 do 11:30 (poté již výdej nebude možný). Přihlášky ke stravování na školní rok 2017/2018 odevzdávají strávníci ve třídě nebo v kanceláři ŠJ do 23.6.2017. Vyúčtování proběhne v červenci, přeplatky budou vráceny na účet, který jste uvedli do přihlášky na školní rok 2016/2017. Změna osobních údajů (např. tel. čísla, nebo osobního účtu) je nutná nahlásit ve školní jídelně. Odhlásit a změnit stravu je možné vyučující den předem do 10:30.Prosím, neodkládejte jidlonosiče na výdejní plochu. Před každým výdejem obědů se provádí desinfekce plochy určené pro výdej. Z tohoto důvodu není možný výdej do donesených jídlonosičů v době výdeje. Strava bude vydána pouze na stolní nádobí a Vámi připravený výdejní tác, který je k dispozici v jídelně. Případný přesun do jídlonosičů si každý zajistí sám u stolu, který je umístěn u vchodových dveří v přední části jídelny a slouží pouze k tomuto účelu. Strava je k přímé spotřebě bez skladování. Hmotnost porce odpovídá normám školního stravování, podle stanovených koeficientů a věku žáka. Děkuji všem za pochopení.
Vytisknout jídelníček